Zubry do Rumunska

Lesníci Lesov SR, š. p. chovajú zubry už od roku 1958 a cieľom bolo zachovanie zubra hrivnatého ako živočíšneho druhu. Táto zvernica prispela k tomu nemalou mierou. Zvernica v súčasnosti plní predovšekým edukačné účely. Avšak zubre vypúšťajú aj do voľnej prírody, tentokrát zamierili do Rumunska.