Dohľadávacia služba

Obvodná poľovnícka komora v Lučenci zriadila pre svojich členov a užívateľov poľovných revírov bezplatnú dohľadávaciu službu. Nakoľko poľovníci v okrese ulovia viac ako 7 000 kusov raticovej zveri, takýto tím má svoje opodstatnenie a za posledné dve sezóny desiatky úspešných dohľadávok. Aj toto je skvelý príklad toho, že členské príspevky neputujú len na vykonávanie prenesného výkonu štátnej správy, ktorý je zverený SPK, ale má mnoho ďalších benefitov pre svojich členov.