Poďte s nami do lesa 7/2024

Poďte s nami do lesa a pozrite si reportáže:

Parohy na výstave
Rozrábka zveriny
Odpadky z lesa von!

#polovnictvomazmysel