Bližšie k prírode č. 50

Poľovnícka pedagogika, Jarné práce v revíroch, 250 rokov J. D. Matejovie, Venerovského memoriál, Dotknite sa poľovníctva

V dnešnom podcaste vám predstavíme nový environmentálny program vzdelávania verejnosti, a to poľovnícku pedagogiku. Spolu s deťmi a dobrovoľníkmi budeme zbierať odpadky a čistiť prikrmovacie zariadenia. V roku 2024 si pripomenieme 250. výročie narodenia Jozefa Dekreta Matejovie. Bol to priekopník lesníctva na Slovensku a preto sa vyberieme po jeho banskobystrických stopách. O význame poľovníctva, ako súčasti lesníckeho manažovania prírodného prostredia a voľne žijúcej zveri bude rozprávať Ing. Ivan Schlosser z Malaciek, ktorý už štvrtú dekádu pracuje ako lesník a poľovník. Podcast spestrýme reportážou 58. ročníka memoriálu Dmitrija Venerovského a zamyslíme sa nad využívaním lyží pri ochrane lesov. Na záver sa byberieme na chovateľské prehliadky trofejí, ktoré práve v tomto období organizujú poľovníci v rôznych regiónoch Slovenska a to aj cieľom umožniť verejnosti spoznať podstatu chovu i lovu zveri.