Bližšie k prírode č. 47

Iniciatíva DRŽME VODU

Svet, Európu ale i Slovensko a našu prírodu významne ovplyvňujú negatívne klimatické zmeny a to najmä sucho počas horúcich letných mesiacov. Nedostatkom vody a vysokými teplotami trpia nie len ľudia, ale aj rastliny, zver, chránené živočíchy, hmyz... Poľovníci sú práve tí, ktorí:

  • budujú napájadlá pre zver a pravidelne ich dopĺňajú,
  • budujú a čistia lesné studničky,
  • stávajú prehrádzky na malých vodných tokoch tam, kde je to nevyhnutné.

A to všetko pre to, aby zadržali vodu v krajine.

Rovnako ako v projekte Čistý revír = čistá príroda, vyzvala spoločne SPK a redakcia Televízie Halali, verejnosť a poľovníkov, aby nám dali vedieť kde a kto budeje vo vašom okolí napájačky, ako často sú dopĺňané a aké druhy zvierat ich navštevujú.