Bližšie k prírode č. 36

Lesy, ktoré liečia; Osveta v Prešove; Ochrana stromov; Sokoliarske skúšky; Storočnica semenárstva; Topoľčianske zvernice

V prvej reportáži sa vyberieme do lesov v okolí Trenčianskych Teplíc, ktoré liečia aj vďaka aktivitám lesnej pedagogiky. V druhej reportáži vám priblížime vzdelávanie v oblasti lesníctva na Strednej lesníckej škole v Prešove a jeho význam pre spoločnosť. Špecialisti na ochranu lesných i záhradných drevín zo Slovenska, Čiech a Poľska monitorovali situáciu v oblasti výskytu škodlivých činiteľov tento rok na území Slovenska. Zisťovali sme, čo všetko musí vedieť kandidát na skúšky zo sokoliarstva, ak sa chce stať nositeľom tohto nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Sto rokov lesného semenárstva si pripomenuli v Liptovskom Hrádku. História vzniku tohto špecializovaného závodu siaha až do prvej Československej republiky. A na záver relácie pozývame divákov na výlet do topoľčianskych zverníc, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti.