Dobrovoľnícke výsadby opäť ožívajú!

Projekt Milión stromov pre Slovensko vznikol z vízie spájať odborníkov s laickou verejnosťou v oblasti prírody a životného prostredia. Chceme, aby ľudia strávili v lese čas, na ktorý nezabudnú, pretože prispejú niečím dlhodobým a dozvedia sa nové veci o lese. Ktovie možno si popri tom nájdu aj lásku svojho života. Chceme, aby človek a príroda boli v harmónii.

Náš cieľ

  • Vysadiť na Slovensku mladé stromčeky nad rámec normálnej ročnej výsadby.
  • Diskutovať o zmene prírodných pomerov formou “o lese v lese”.
  • Prepájanie špecialistov v oblasti prírody s laickou verejnosťou.

Naše hodnoty

  • Starostlivosť o Slovenskú faunu a flóru,
  • Zachovanie druhovej rôznorodosti lesných porastov,
  • Zadržiavanie vody v krajine,
  • Tvorba obnoviteľného prírodného materiálu (dreva) pre Slovenské domácnosti.

VYBER SI SVOJ TERMÍN A STAŇ SA STROMOHRDINOM! (Prihlásenie po kliknutí)

 

 

Podľa FAO je viac ako miliarda ľudí závislá na lese a produktoch z lesa

Medzinárodný deň lesov bol podľa zverejnených informácií v kalendári medzinárodných dní vyhlásený na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácie (ECA) a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov, pretože lesy sú elementárne dôležité a nenahraditeľné pre životné prostredie na Zemi a preto ich musíme obnovovať a chrániť.

SPK: Poľovníci ulovili 72 tisíc diviakov

Poľovníci ulovili v poľovníckej sezóne 2021/2022, ktorá sa skončila 28. februárom, až 72 tisíc diviakov. Ako sme predpokladali, lov spolu s úhynom dosiahol takú hranicu, ako v historickej sezóne 2019/2020. Celkovo z našej prírody ubudlo viac ako 76 100 diviakov. 

JE ČAS HNIEZDENIA A RODENIA MLÁĎAT

Milí návštevníci prírody, v jarnom období prichádzame na svet MY MLÁĎATÁ voľne žijúcej zveri a vtákov. Prosím, doprajte nám pokoj, bezpečie a starostlivosť našich rodičov. Neberte nás z nášho domova, lesa alebo lúky, keď nás nájdete opustené. Naša mama je nablízku a dáva na nás pozor. Psík je u nás v prírode na návšteve, preto ho držte na vôdzke. Nám bezbranným krehkým tvorom, môže smrteľne ublížiť.

Attachments:
Download this file (plagat_cas_hniezdenia_rodenia_2022.jpg)plagat_cas_hniezdenia_rodenia_2022.jpg[Je čas hniezdenia a rodenia mláďat - 2022]592 kB

SPZ vydal novú knihu pre vedúcich krúžkov KMPPP

Práca s deťmi je náročná na čas i spôsob a nie vždy prináša očakávané výsledky. Nezúfajte, ak sa vaši zverenci neprebojujú na celoštátnu súťaž. Všetci nemôžu byť najlepší. Nech vás hreje pocit, že ste v deťoch prebudili lásku k prírode a pozitívny vzťah k poľovníctvu, čo je hlavným cieľom našej práce v KMPPP!

Slovenský poľovnícky zväz sa chce týmto poďakovať všetkým vedúcim krúžkov a ich pomocníkom za dlhoročnú a cieľavedomú prácu pri výchove a správnom vedení detí a mládeže v duchu ochrany prírody a zveľaďovania slovenského poľovníctva. Aj vďaka nim sa nám konečne po rokoch podarilo vytvoriť túto metodickú príručku pre budúcich vedúcich KMPPP či už pri OkO/RgO SPZ alebo priamo na základných školách.