Zažite neopakovateľnú atmosféru jedinečnej poľovníckej výstavy

Zažite skvelú atmosféru Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“ už 18.-21.8.2022 na výstavisku Agrokomplex v Nitre

Slovenská poľovnícka komora z poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky JUDr. Samuela Vlčana, usporiada v dňoch 18-21. augusta 2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Spestrením podujatia je medzinárodná účasť poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Srbska a Bulharska. Hlavná časť výstavy bude prebiehať v pavilóne F a pokračovať v pavilóne A.

V Nitre sa po šiestich rokoch uskutoční Celoštátna výstava

Slovenská poľovnícka komora na svojom webovom sídle www.polovnickakomora.sk informuje o zbere a zvoze zlatých trofejí a rarít na Celoštátnu výstavu Poľovníctvo a príroda 2022, ktorá sa uskutoční počas medzináronej výstavy Agrokomplex na výstavisku Agrokomplex v Nitre v termíne 18-22. augusta 2022. CVPP organizuje Slovenská poľovnícka komora na základe poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý komoru poveril organizovaním zo zákona o poľovníctve. Viac info prinesieme čoskoro.

Zdroj: SPK

35 detí už spromovalo na Detskej lesníckej univerzite

Šiestaci zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr absolvovali odborné prednášky a praktické cvičenia o lese a lesníctve. V lese na Starých Horách napríklad vysadili 700 stromov, sprievodcami im boli nielen naši kolegovia, ale aj zamestnanci Národného lesníckeho centra. Detskú lesnicku univerzitu podporujeme už dlhodobo, ide v poradí už o 12. ročník. Na slávnostných promóciách sa zúčastnil aj Samuel Vlčan z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Jaroslav Naď z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka. Projekt Detskej lesníckej univerzity organizuje Národné lesnícke centrum spolu s Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a LESY Slovenskej republiky, v spolupráci Technická univerzita vo Zvolene.

LESY SR š. p. majú nového generálneho riaditeľa

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan dnes uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR Jána Marhefku„Konštatujem, že na základe odporúčania výberovej komisie sa generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR vďaka úspešnému výberovému konaniu stáva Ján Marhefka. Novému generálnemu riaditeľovi želám najmä veľa síl a pevného zdravia,“ uviedol minister Vlčan na brífingu v sídle štátneho podniku. „Ďakujem, poverenie prijímam. Svoju pozíciu beriem s plnou vážnosťou. Funkcia nie je pre mňa len spoločenský status, ale predovšetkým zodpovednosť. A o tom, že som lesník telom i dušou určite niet najmenších pochýb,“ povedal nový generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR, Ján Marhefka.

Poľovníci skolaudovali zrekonštruovaný Dom poľovníkov

21. mája 2022 prežili členovia Slovenského poľovníckeho zväzu v slávnostnej atmosfére kolaudáciou budovy Domu poľovníkov na Štefánikovej ulici v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Svojou návštevou ich poctila starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pani Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, ktorá poďakovala poľovníkom za zachovanie kultúrnej pamiatky, taktiež sa netajila tým, že pochádza z poľovníckej rodiny. Slávnostnú stuhu prestrihli prezident Ing. Tibor Lebocký, PhD. pani starostka Ing. arch Zuzana Aufrichtová a generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Tibor Jančok.

V POĽOVNOM REVÍRI LESOV SR NA POĽANE SA NELEGÁLNE VNADISKÁ NENACHÁDZAJÚ, POTVRDILA POLÍCIA

Štátny podnik LESY SR ponúka v rámci svojich služieb možnosť fotografovania a pozorovania voľne žijúcej zveri. Poplatok na 1 osobu a 1 deň je 120 eur. Cena zahŕňa odborného sprievodcu, ubytovanie počas 1 noci a dopravu v poľovnom revíri. V poľovnom revíri Poľana (chránená poľovná oblasť), ktorý obhospodarujú štátne lesy, sa nelegálne vnadiská pre zver nenachádzajú. Potvrdila to aj Polícia SR, ktorá danú skutočnosť preverovala pred pár dňami priamo na mieste.  Štátny podnik poskytol maximálnu súčinnosť policajným zložkám pri preverovaní medializovaných informácií o tzv. nelegálnom prikrmovaní. Príslušníci enviropolície žiadne porušenia legislatívy na úseku poľovníctva v kontrolovanej oblasti nezistili.

"Dištancujeme sa od slov ministra životného prostredia, že zamestnanci štátneho podniku LESY SR akýmkoľvek spôsobom vnadia medvede za účelom finančného zisku a vystavujú tým riziku seba či ľudí pohybujúcich sa v lesnom prostredí. Žiadne nelegálne vnadenie, tobôž nie mäsom alebo živými zvieratami, štátny podnik netoleruje. Ak by sa takýto prípad potvrdil, dotyčný zamestnanec by bol okamžite riešený pracovno-právnou cestou" uvádzajú Lesy SR na svojej webovej stránke.

"Zdôrazňujeme, že zverejnené fotografie s menami medveďov boli vyhotovené ako výsledok monitoringu medveďa hnedého na Poľane v roku 2009, ktorý bol realizovaný v rámci spolupráce zamestnancov LESOV SR, zamestnancov Chránenej krajinnej oblasti Poľana a zamestnancov Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene" dodávajú Lesy SR. Taktiež apelujú na všetkých, ktorí sa venujú amatérsky či profesionálne pozorovaniu zveri, že žiaden záber nestojí za riziko ohrozenia života a zdravia. 

Zdroj: lesy.sk
Foto: ilustračné