Družstvo Slovenska obsadilo 2. miesto na ME vo vábení jeleňov

Dňa 22. apríla 2023 sa uskutočnili XXIV. Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov za účasti 12. krajín. Súťaž sa konala pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Československej mysliveckej jednoty na výstavisku BVV Trade Fairs Brno, kde nás privítala hosťujúca krajina Česká republika a organizátori Klub vábičů zvěře. SLOVENSKO zastupovali traja najlepší vábiči z Majstrovstiev Slovenska 2022, naše želiezka v ohni: Daniel Demeter, Milan Kubulek a Miroslav Poliček. V 10 člennej rozhodcovskej jury sme taktiež mali svoje zastúpenie, ktoré zastával dlhoročný vábič a zároveň viceprezident Ing. Alojz Kaššák.

Nové odborné lesnícke publikácie

Prírode blízke hospodárenie na príklade lesov Smolníckej Osady a Veľkého Folkmara (PDF, 13,49 MB) 
Publikácia vydaná v rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
Vydal: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica 2016
Autori publikácie: Ing. Michal Tomčík, Ing. Ján Juleny, Jaroslav Kovalčík, Ing. Ladislav Kulla, PhD.

Pomník plný lesa (PDF, 6,3 MB) 
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme. 
Vydavateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2017

Od lesov kráľovských k lesom štátnym (PDF, 9,7 MB) 
Publikácia autoriek Ľubica Miľanová a Viktória Józsová o vývoji formy vlastníctva lesného majetku na území Slovenska.   
Vydavateľ: LESY Slovenskej republiky, š. p., 2003 

Hospodárska úprava lesa v prevádzkovej praxi (PDF; 7,58 MB) 

Odborná publikácia autora Petra Zimu, ktorá slúži ako príručka pre všetkých, ktorí pracujú v lesníckej prevádzke alebo sa pripravujú na pôsobenie v oblasti lesného hospodárstva.  
Vydavateľ: Národné lesnícke centrum, Zvolen 2022

Pozvánka na Deň poľovníckej kynológie

Obvodnápoľovnícka komora PovažskáBystrica v spolupráci s Okresným úradom pozemkovýma  lesným odborom v Považskej Bystrici vás pozývajú na podujatie DEŇ POĽOVNÍCKEJ KYNOLÓGIE v areáli Hunty Fisch Lednické Rovne, ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2023 od 9,45 do 15,00.

Nový národný rekord jeleňa z Poľany

Významný úspech slovenského poľovníctva

Dňa 13. januára Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s GR LESY SR, š.p. zorganizovala hodnotenie významnej trofeje jeleňa lesného podľa pravidiel Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC -  Rady pre hodnotenie trofejí CIC.

V. ročník projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2023

Vážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s redakciou TV magazínu Halali vyhlásila už po piatykrát od 1.2.-31.12.2023 projekt Čistý revír = čistá príroda. Za štyri roky sa nám spoločne podarilo vyzbierať už 850 ton odpadu!!! V minulom roku 2022 sa do výzvy zapojilo doposiaľ najviac, až 117 užívateľov poľovných revírov, čo je takmer dvojnásobok toho, čo v predošlom roku 2021.

Pridajte sa k nám! Vyplňte žiadosť, pošlite fotky z brigády či akcie a informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať.

Ak nemáte záujem o príspevok 50 €, postačuje nám zaslať len pár fotiek a krátky popis z akcie, my ho uverejníme na webe, FB stránke, či postupne v TV relácii Halali.

Attachments:
Download this file (PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf)PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf[Plagát pre užívateľov PR, 2023]4125 kB

Poľovníci podali trestné oznámenie za poškodené posedy

SPK: Neprešlo ani pár hodín od zverejnenia vnadísk a poľovníci už podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie majetku a bránení vo výkone práva polovnictva. Chceme sa mýliť, že to tak je, ale...  Kolegovia poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Lukovec Dubnica zaznamenali od 14.11.2022 do 16.11.2022 násilne poškodených 5 posedov - strhnuté rebríky, odhodené ďaleko od posedov, prevrátený posed - 3 tieto posedy boli poškodené pri vnadiskách na diviačiu zver, ďalej boli narezané šteblíky rebríka na ďalší posed.