VZNIKÁ POĽOVNÍCKA PEDAGOGIKA

Slovenská poľovnícka komora informuje, že v piatok 26.1.2024 začali s prípravou programu Poľovnícka pedagogika. Jej cieľom je priniesť nové možnosti pre rozvoj poľovníckej osvety a vzdelávania. Skupina budúcich lektorov vzdelavacieho programu Poľovnícka pedagogika začala tvoriť a overovať samotný obsah vzdelávania. Pod odbornou gesciou Národného lesníckeho centra a SPK si lektori na vlastnej koži overia metodiku práce s cieľovými skupinami, novými a modernými metódami vzdelavania.

SPK spoločne pripraví vzdelávací program pre rozvíjanie kompetencií v zážitkovom prezentovaní tém poľovníctva, mediálnej kampane Poľovníctvo má zmysel, KMPPP, aplikovaného poľovníctva a mnoho ďalšieho. Pre spoločnosť potrebujeme vzdelaných poľovníkov, ktorí budú komunikovať tieto témy jednoducho, zaujímavo a zážitkovo.