Veľkoškôlka Jochy

V roku 1982 založili pri Liptovskom Hrádku veľkoškôlku v lokalite Jochy za účelom poestovania lesných drevín. Jedna časť sa venuje pestovaniu hospodárskych a druhá okrasných sadeníc. Vzhľadom k tomu, že máme lesy často poškodzované abiotickými škodlivými činiteľmi, je nutné lesy po vyťažení aj zalesňovať.