Samostatné lesníctvo - výstava v LaD

Lesníctvo na Slovensku si tento rok pripomína 150. výročie osamostatnenia od baníctva. Pre slovenské lesy to bol historický zlom, ktorý znamenal koniec devastačnej ťažby dreva v prospech iných odvetví napríklad baníctva a hutníctva.