Slovenský klub sokoliarov pri SPK uskutočnil v dňoch 19-22.10.2022 medzinárodné sokoliarske stretnutie, ktorého sa okrem stálych členov klubu a ich kandidátov zúčastnili aj zástupcovia sokoliarov zo štátov: Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, Taliansko, Belgicko a Holandsko.